دستگاه تشخیص حریق

امروزه سیستم‌های اعلام حریق به صورت گسترده در اماکن مختلف استفاده می شود وظیفه اصلی این دستگاهها اعلام سریع حریق با تشخیص اولین غلظت دود است که این غلظت باید به صورت دقیق محاسبه گردد. پس از تشخیص حریق با توجه به تعداد خروجی‌های دستگاه می توان عملیات مختلفی از…