بازی سنگ، کاغذ، قیچی با پایتون

برای افرادی که به صورت حرفه ای برنامه نویسی انجام می دهند نوشتن برنامه بازی سنگ، کاغذ، قیچی در پایتون کار آسانی محسوب می شود اما برای افرادی که علاقمند به یادگیری برنامه نویسی هستند می تواند برنامه جالبی باشد. پس با هم شروع به نوشتن برنامه این بازی می کنیم.

در این بازی سه عنصر اصلی سنگ، کاغذ و قیچی وجود دارد که متغیرهای اصلی برنامه ما می باشند.

ما و حریف فرصت یک انتخاب از میان سنگ، کاغذ و قیچی داریم، ما انتخاب خود را انجام می دهیم و منتظر انتخاب حریف می مانیم پس نیاز به یک تابع رندم داریم تا انتخاب حریف کاملا به صورت تصادفی باشد.

 


مرحله بعد دانستن قوانین بازی و قوانین پیروزی بدین گونه است:

 • سنگ قیچی را می‌شکند. (برنده سنگ)
 • قیچی کاغذ را می‌برد. (برنده قیچی)
 • کاغذ سنگ را می‌پوشاند. (برنده کاغذ)

 

برای اجرای قوانین نیز احتیاج به دانستن شرط ها داریم و از if ها در پایتون کمک می گیریم. تا اینجا تقریبا مسیر نوشتن برنامه مشخص شده و کافیست با کمی فکر کردن شروع به نوشتن برنامه کنیم.

 

ایجاد یک لیست برای سنگ، کاغذ، قیچی


#create a list of play options
t = ["Rock", "Paper", "Scissors"]

 

استفاده از عدد تصادفی برای انتخاب کامپیوتر

#assign a random play to the computer
computer = t[randint(0,2)]

حالا کافیست انتخاب کاربر را بخواهیم و با انتخاب کامپیوتر مقایسه کنیم و قوانین بازی را به صورت شرط های پیاپی اجرا کنیم

player = input(“Rock, Paper, Scissors?”)
if player == computer:
  print(“Tie!”)
elif player == “Rock”:
  if computer == “Paper”:
    print(“You lose!”, computer, “covers”, player)
  else: print(“You win!”, player, “smashes”, computer)
elif player == “Paper”:
  if computer == “Scissors”:
    print(“You lose!”, computer, “cut”, player)
  else: print(“You win!”, player, “covers”, computer)
elif player == “Scissors”:
  if computer == “Rock”:
    print(“You lose…”, computer, “smashes”, player)
  else: print(“You win!”, player, “cut”, computer)
else: print(“That’s not a valid play. Check your spelling!”)

برنامه پایانی و کامل به صورت زیر خواهد شد البته شما می توانید با توجه به خلاقیت و ابتکار خود برنامه را جذاب تر اجرا نمایید پس تلاش کنید برنامه را به شکل دلخواه خود تغییر دهید.

from random import randint

#create a list of play options
t = ["Rock", "Paper", "Scissors"]

#assign a random play to the computer
computer = t[randint(0,2)]

#set player to False
player = False

while player == False:
#set player to True
player = input("Rock, Paper, Scissors?")
if player == computer:
print("Tie!")
elif player == "Rock":
if computer == "Paper":
print("You lose!", computer, "covers", player)
else:
print("You win!", player, "smashes", computer)
elif player == "Paper":
if computer == "Scissors":
print("You lose!", computer, "cut", player)
else:
print("You win!", player, "covers", computer)
elif player == "Scissors":
if computer == "Rock":
print("You lose...", computer, "smashes", player)
else:
print("You win!", player, "cut", computer)
else:
print("That's not a valid play. Check your spelling!")
#player was set to True, but we want it to be False so the loop continues
player = False
computer = t[randint(0,2)]

 

 


در ادامه می توانید مطالعه کنید

 


 

محمد صداقتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *