آموزش تبدیل متن به گفتار پایتون

تبدیل متن به گفتار یکی از ویژگی های مهم و جالب در برنامه نویسی است.

در بسیاری از نرم افزار ها و دستگاهها مثل عابر بانک نیاز دارید تا عملکرد برنامه را به کاربر به صورت صوتی هم بیان کنید

برای مثال اگر شما کاربر ناشنوا نیز داشته باشید یا حتی برای جذاب تر شدن نرم افزار می توانید توضیحاتی را نیز به صورت گفتار اضافه کنید

در این آموزش یک از کتابخانه های کاربردی پایتون را برای شما معرفی می کنیم.


pyttsx3 یک کتابخانه تبدیل متن به گفتار در پایتون است.

برخلاف کتابخانه های جایگزین، به صورت آفلاین کار می کند و با هر دو پایتون ۲ و ۳ سازگار است.

 

روش نصب:

pip install pyttsx3

 

اگر خطاهایی مانند No ماژولی به نام win32com.client، هیچ ماژولی به نام win32 یا هیچ ماژولی به نام win32api دریافت نکردید، باید pypiwin32 را نصب کنید.

 

روش استفاده از این ماژول:

import pyttsx3
engine = pyttsx3.init()
engine.say("this is pishronic website")
engine.say(" Hello pishronic")
engine.runAndWait()

 

مثال دوم با تغییر نوع صدا و سرعت گفتار

import pyttsx3
engine = pyttsx3.init() # object creation

""" RATE"""
rate = engine.getProperty('rate')  # getting details of current speaking rate
print (rate)            #printing current voice rate
engine.setProperty('rate', 125)   # setting up new voice rate


"""VOLUME"""
volume = engine.getProperty('volume')  #getting to know current volume level (min=0 and max=1)
print (volume)             #printing current volume level
engine.setProperty('volume',1.0)  # setting up volume level between 0 and 1

"""VOICE"""
voices = engine.getProperty('voices')    #getting details of current voice
#engine.setProperty('voice', voices[0].id) #changing index, changes voices. o for male
engine.setProperty('voice', voices[1].id)  #changing index, changes voices. 1 for female

engine.say("Hello World!")
engine.say('My current speaking rate is ' + str(rate))
engine.runAndWait()
engine.stop()

"""Saving Voice to a file"""
# On linux make sure that 'espeak' and 'ffmpeg' are installed
engine.save_to_file('Hello World', 'test.mp3')
engine.runAndWait()

 


مطالب پیشنهادی برای شما


 

 

 

 

محمد صداقتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *