تیم پیشرونیک فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ در حوزه الکترونیک و پروژه‌های کاربردی و غیر صنعتی شروع کرده است و با برنامه‌ریزی بلند مدت به گسترش و توسعه فعالیت‌های خود در زمینه‌های سیستم‌های هوشمند، اینترنت اشیا، کنترل صنعتی، شبکه و امنیت فکر می‌کند.