زبان برنامه نویسی:


زبان برنامه نویسی در تعریف یک زبان رایانه ای رسمی است که برای برقراری ارتباط دستورالعمل ها یا دستورات یا دستورات به یک ماشین، به ویژه رایانه طراحی شده است. از زبان های برنامه نویسی می توان برای ایجاد برنامه برای کنترل رفتار ماشین استفاده کرد.

انواع مختلف زبان های برنامه نویسی:


۱) زبان ماشین: رایانه یا ماشین فقط می تواند زبان ماشین خود را که توسط معماری سخت افزاری آن تعریف می شود ، درک کند. این مستقیماً توسط ۸ CPU که واحد پردازش مرکزی رایانه است ، اجرا می شود. زبان ماشین به طور کلی از اعدادی تشکیل می شود که ۰ و ۱ هستند.
درک این کدهای ۰ و ۱ توسط برنامه نویس دشوار است.

 

۲) اسمبلی : این زبان سطح پایینی برای رایانه ها و ریز پردازنده و سایر دستگاههای قابل برنامه ریزی است. برای انجام عملیات در اصل مانند انگلیسی به اختصار است. اکنون ما باید زبان اسمبلی را به زبان ماشین تبدیل کنیم زیرا CPU ها زبان اسمبلی را نمی فهمند. بنابراین اسمبلر زبان اسمبلی را به زبان ماشین تبدیل می کند اساساً اسمبلر یک برنامه مترجم است که برای تبدیل زبان استفاده می شود.

 

۳) زبان های سطح بالا: به عنوان یکی از نیازهای توسعه یک زبان سریع و آسان برای درک توسعه دهنده ، زبان سطح بالا وجود دارد.