انجام برنامه نویسی بر روی سخت‌افزارهای مختلف با زبان های C و Python