اینترنت اشیا چیست؟


اینترنت اشیا یا اینترنت چیزها به میلیاردها دستگاه فیزیکی در سراسر جهان گفته می شود که اکنون به اینترنت متصل هستند و همه آنها اطلاعات را جمع آوری و به اشتراک می گذارند.

به لطف ورود تراشه های رایانه ای فوق العاده ارزان و همه گیر بودن شبکه های بی سیم، می توان هر چیزی را از چیزی به اندازه قرص یا به اندازه یک هواپیما به بخشی از اینترنت اشیا تبدیل کرد.

اتصال همه این اشیا مختلف و افزودن سنسورها به آنها سطحی از هوش دیجیتالی را به دستگاههایی اضافه می کند و آنها را قادر می سازد بدون درگیر کردن یک انسان، داده های زمان واقعی را برقرار کنند.

اینترنت اشیا باعث می شود که دنیای پیرامون ما هوشمندانه تر و پاسخگوتر باشد و جهان دیجیتال و فیزیکی را با هم ادغام کند.