نکات بهبود امنیت Raspberry Pi

بهبود امنیت Raspberry Pi یک کار مهم و اساسی است، مخصوصاً وقتی که برد شما به اینترنت متصل باشد باشد حتما رعایت این نکات را فراموش نکنید.
در این آموزش، با هم یاد می گیریم که چگونه امنیت برد رزبری پای خود را بهبود دهیم.