مقدمه ای برای پردازش تصویر

پردازش تصویر روشی است برای انجام برخی عملیات بر روی تصویر، به منظور بدست آوردن یک تصویر بهبود یافته یا استخراج اطلاعات مفید از آن.

نوعی پردازش سیگنال است که در آن ورودی یک تصویر است و ممکن است خروجی تصویر یا مشخصات / ویژگی های مرتبط با آن تصویر باشد. امروزه پردازش تصویر از جمله فناوری هایی است که به سرعت در حال رشد است. این حوزه تحقیقاتی اصلی را در رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر نیز تشکیل می دهد.

پردازش تصویر اساساً شامل سه مرحله زیر است:

وارد کردن تصویر از طریق ابزارهای دستیابی به تصویر ؛
تجزیه و تحلیل و دستکاری تصویر ؛
خروجی که در آن می توان تصویر یا گزارشی را تغییر داد که مبتنی بر تجزیه و تحلیل تصویر باشد.

دو نوع روش برای پردازش تصویر وجود دارد، یعنی پردازش تصویر آنالوگ و دیجیتال.

از پردازش تصویر آنالوگ می توان برای نسخه های چاپی مانند چاپها و عکس ها استفاده کرد. تحلیل گران تصویر ضمن استفاده از این تکنیک های بصری، از اصول مختلف تفسیر استفاده می کنند.

تکنیک های پردازش تصویر دیجیتال با استفاده از رایانه به دستکاری تصاویر دیجیتالی کمک می کند. سه مرحله کلی که انواع داده ها باید با استفاده از تکنیک دیجیتال طی کنند ، پیش پردازش، بهبود و نمایش، استخراج اطلاعات است.