میکروکنترلر چیست؟

میکروکنترلر یک دستگاه مدار مجتمع (IC) است که برای کنترل قسمتهای دیگر یک سیستم الکترونیکی قابل استفاده می باشد، معمولاً با قسمت های واحد ریزپردازنده (MPU)، حافظه و برخی وسایل جانبی استفاده می شود. این دستگاه ها برای برنامه های جاسازی شده ای که هم به قابلیت پردازش و هم به تعامل چابک ، پاسخگو با اجزای دیجیتال ، آنالوگ یا الکترومکانیک نیاز دارند ، بهینه شده اند.

رایج ترین نام انتخاب شده برای این دسته از مدارهای مجتمع “میکروکنترلر” است اما مخفف “MCU” به جای یکدیگر استفاده می شود زیرا مخفف “واحد میکروکنترلر” است. همچنین ممکن است گاهی اوقات “μC” را ببینید (جایی که حرف یونانی mu جایگزین ” کوچک”).

“میکروکنترلر” نامی کاملاً انتخاب شده است زیرا بر خصوصیات مشخص این دسته از محصولات تأکید دارد. پیشوند “میکرو” به معنای کوچک بودن و اصطلاح “کنترل کننده” در اینجا به معنای توانایی پیشرفته برای انجام توابع کنترل است. همانطور که در بالا گفته شد ، این عملکرد نتیجه ترکیب پردازنده دیجیتال و حافظه دیجیتال با سخت افزار اضافی است که به طور خاص برای کمک به تعامل میکروکنترلر با سایر اجزا طراحی شده است.